Facultatea de MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

Decan

    Prof.univ.dr. Corneliu UDREA

Prodecan

    Lector univ.dr. Laurenţiu-Cristian DEACONU

Consiliul Facultăţii de MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

Cadre didactice

Prof.univ.dr. Corneliu UDREA
Conf.univ.dr. Costel BĂLCĂU
Lector univ.dr. Laurenţiu-Cristian DEACONU
Lector univ.dr. Viorel PĂUN
Lector univ.dr. Doru CONSTANTIN
Lector univ.dr. Maria MIROIU
Lector univ.dr. Antonio NUICĂ
As.univ.drd. Mircea BOLOŞTEANU

Studenţi

George-Adrian DRĂGULEA, Informatică, anul I

Constantin-Gabriel IVAN, Informatică, anul I

Ionuţ-Alexandru DRĂGULEA, Informatică, anul I

 

Back