Page 10 - Prezentare Matematică-Informatică
P. 10

9


     Studenții de la programele de studii de licență sau de master din cadrul
     Departamentului Matematică-Informatică au posibilitatea de a urma și
     cursuri psihopedagogice (câte unul sau două cursuri în fiecare semestru)
     organizate de DPPD (Departamentul pentru pregătirea personalului
                                    Page | 9
     didactic) în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică.
     Acestea sunt gratuite pentru studenții la buget, iar pentru cei la taxă
     costurile sunt între 150 de lei și 200 de lei/modul.

                   BURSE

     Pe perioada studiilor, studenții de cursurile de zi înmatriculați pe locuri
     subvenționate de la bugetul de stat sau la cu taxă pot beneficia de
     următoarele categorii de burse:
       - burse de performanță (în ordinea descrescătoare a mediilor, din
       anul al II-lea);
       - burse de merit (în ordinea descrescătoare a mediilor);
       - burse de ajutor social (în funcție de situația materială a familiei
       studentului);
       - burse pentru ajutor social ocazional (naștere/deces, pentru
       îmbrăcăminte, etc.);
       - alte tipuri de burse (de la Consiliul Județean Argeș sau Primăria
       Pitești pentru studenți cu rezultate bune la învățătură).

     Se pot acorda concomitent burse de performanță/studiu cu burse de
     ajutor social. Fondul de burse la FSEFI: 15% pentru burse de performanță,
     50% pentru burse de merit, 35% pentru burse sociale.

     Cuantumul lunar al burselor în anul universitar 2018-2019: bursă de
     performanță 900 de lei, bursa de merit 700 de lei, bursa socială de 580
     lei. O condiție pentru obținerea bursei sociale în semestrul întâi al anului
     universitar 2018-2019 era ca venitul să fie mai mic sau egal decât 1162 de
     lei / membru de familie în medie pe ultimele 3 luni.
                     9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15