Page 10 - Prezentare Matematică-Informatică
P. 10

9


     Studenții de la programele de studii de licență sau de master din cadrul
     Departamentului Matematică-Informatică au posibilitatea de a urma și
     cursuri psihopedagogice (câte unul sau două cursuri în fiecare semestru)
     organizate de DPPD (Departamentul pentru pregătirea personalului
     didactic) în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică.
     Acestea sunt gratuite pentru studenții la buget, iar pentru cei la taxă
     costurile sunt între 150 lei și 200 lei/modul.

                   BURSE

     Pe perioada studiilor, studenții de cursurile de zi înmatriculați pe locuri
     subvenționate de la bugetul de stat sau la cu taxă pot beneficia de
     următoarele categorii de burse:
       - burse de performanță (în ordinea descrescătoare a mediilor, din
       anul al II-lea);
       - burse de merit (în ordinea descrescătoare a mediilor);
       - burse de ajutor social (în funcție de situația materială a familiei
       studentului);
       - burse pentru ajutor social ocazional (naștere/deces, pentru
       îmbrăcăminte, etc.);
       - alte tipuri de burse (de la Consiliul Județean Argeș sau Primăria
       Argeș pentru studenți cu rezultate bune la învățătură).

     Se pot acorda concomitent burse de performanță/studiu cu burse de
     ajutor social. Fondul de burse la FSEFI: 15% pentru burse de
     performanță, 50% pentru burse de merit, 35% pentru burse sociale.

     Cuantumul lunar al burselor în anul universitar 2018-2019: bursă de
     performanță 900 lei, bursa de merit 700 lei, bursa socială 580 lei. O
     condiție pentru obținerea bursei sociale în semestrul întâi al anului
     universitar 2018-2019 era ca venitul să fie mai mic sau egal decât 1162
     lei/membru de familie în medie pe ultimele 3 luni.
                     9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15