Page 2 - Prezentare Matematică-Informatică
P. 2

1

              OFERTA EDUCAȚIONALĂ
     Studii universitare de LICENȚĂ acreditate (3 ani – cursuri de zi):
                                    Page | 1
        1. Matematică (HG 410/25.04.2002, HG 749/24.06.2009, Rap.
     ARACIS 52/26.02/2015)
        2. Informatică (HG 944/29.08.2002, Rap. ARACIS 375/10.04.2008,
     HG 635/11.06.2008, Rap. ARACIS din 4828/26.07.2012)

     Studii universitare de MASTER acreditate (2 ani – cursuri de zi):
        1. Matematică aplicată (Rap. ARACIS 764/16.06.2008, OMECT
     4936/30.07.2008)
        2. Matematică didactică (Rap. ARACIS 682/19.06.2009, OMECT
     5394/30.09.2009)
        3. Tehnici avansate pentru prelucrarea informației (Advanced
     Techniques for Information Processing (în limba engleză)) (cf. Rap.
     ARACIS 266/25.06.2014)
        4. Modelarea, proiectarea și managementul sistemelor software
     (Rap. ARACIS 681/19.06.2009, OMECT 5394/30.09.2009)

     Studii universitare de DOCTORAT acreditate (3 ani – cursuri de zi):
        1. Matematică (din 1993)
        2. Informatică (din 2002)

     Studii postuniversitare (pentru cadre didactice) de conversie
     profesională în domeniile:
        1. Matematică (cu durata de 3 sau 4 semestre, din 2014)
        2. Informatică (cu durata de 3 sau 4 semestre, din 2014)

     Colegiul terțiar nonuniversitar – specializarea Analist programator


                     1
   1   2   3   4   5   6   7