Page 2 - Prezentare Matematică-Informatică
P. 2

1

              OFERTA EDUCAȚIONALĂ
    Studii universitare de LICENȚĂ acreditate (3 ani – cursuri de zi):
        1. Matematică (HG 410/25.04.2002, HG 749/24.06.2009, Rap.
    ARACIS 52/26.02/2015)
        2.  Informatică  (HG  944/29.08.2002,  Rap.  ARACIS
    375/10.04.2008, HG 635/11.06.2008, Rap. ARACIS din 4828/26.07.2012)

    Studii universitare de MASTER acreditate (2 ani – cursuri de zi):
        1. Matematică aplicată (Rap. ARACIS 764/16.06.2008, OMECT
    4936/30.07.2008)
        2. Matematică didactică (Rap. ARACIS 682/19.06.2009, OMECT
    5394/30.09.2009)
        3. Tehnici avansate pentru prelucrarea informației (Advanced
    Techniques for Information Processing (în limba engleză)) (cf. Rap.
    ARACIS 266/25.06.2014)
        4. Modelarea, proiectarea și managementul sistemelor
    software (Rap. ARACIS 681/19.06.2009, OMECT 5394/30.09.2009)

    Studii universitare de DOCTORAT acreditate (3 ani – cursuri de zi):
        1. Matematică (din 1993)
        2. Informatică (din 2002)

    Studii postuniversitare (pentru cadre didactice) de conversie
    profesională în domeniile:
        1. Matematică (cu durata de 3 sau 4 semestre, din 2014)
        2. Informatică (cu durata de 3 sau 4 semestre, din 2014)

    Colegiul terțiar nonuniversitar – specializarea Analist programator


                     1
   1   2   3   4   5   6   7