Page 4 - Prezentare Matematică-Informatică
P. 4

3     Competențe ale absolvenților domeniului de licență Informatică:

     Analiza, specificarea, proiectarea, testarea; Implementarea sistemelor
     informatice; Dezvoltarea, instalarea și întreținerea sistemelor
                                    Page | 3
     deprograme; Configurarea și întreținerea rețelelor de calculatoare;
     Proiectarea şi gestiunea bazelor de date; Proiectarea, administrarea,
     dezvoltarea WEB, sisteme de comunicare; Achiziţie de date, modelarea şi
     proiectarea sistemelor.


     Principalele ocupații conform COR pentru absolvenții domeniului
     delicență Matematică:
       - profesor
       - referent de specialitate matematician
       - matematician
       - cercetător în informatică
       - asistent de cercetare în matematică
       - cercetător în matematică aplicată
       - asistent de cercetare în matematică aplicată.


     Competențe ale absolvenților domeniului de licență Matematică:

     Înţelegerea  noţiunilor  fundamentale  ale  domeniului  ştiinţific
     (matematică, informatică); Aplicarea cunoştinţelor fundamentale în
     rezolvarea şi formularea de probleme; Abordarea interdisciplinară a
     fenomenelor naturale; Utilizarea calculatorului în prelucrarea informaţiei;
     Asigurarea nivelului ştiinţific de bază necesar specializării prin studii
     doctorale.
                     3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9