Page 4 - Prezentare Matematică-Informatică
P. 4

3


     Competențe ale absolvenților domeniului de licență Informatică:

     Analiza, specificarea, proiectarea, testarea; Implementarea sistemelor
     informatice; Dezvoltarea, instalarea și întreținerea sistemelor
     deprograme; Configurarea și întreținerea rețelelor de calculatoare;
     Proiectarea şi gestiunea bazelor de date; Proiectarea, administrarea,
     dezvoltarea WEB, sisteme de comunicare; Achiziţie de date, modelarea
     şi proiectarea sistemelor.


     Principalele ocupații conform COR pentru absolvenții domeniului
     delicență Matematică:
      - profesor
      - referent de specialitate matematician
      - matematician
      - cercetător în informatică
      - asistent de cercetare în matematică
      - cercetător în matematică aplicată
      - asistent de cercetare în matematică aplicată.


     Competențe ale absolvenților domeniului de licență Matematică:

     Înţelegerea  noţiunilor  fundamentale  ale  domeniului  ştiinţific
     (matematică, informatică); Aplicarea cunoştinţelor fundamentale în
     rezolvarea şi formularea de probleme; Abordarea interdisciplinară a
     fenomenelor naturale; Utilizarea calculatorului în prelucrarea
     informaţiei; Asigurarea nivelului ştiinţific de bază necesar specializării
     prin studii doctorale.
                     3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9