Page 5 - Prezentare Matematică-Informatică
P. 5

4

              ADMITERE 2019
               Studii de licență

          Matematică / Informatică

                                    Page | 4


       Criterii de selecție:

     1. Media de admitere la matematică sau informatică
       = 50% * media generală a examenului de bacalaureat
       + 25% * nota la proba Matematică sau Informatică din cadrul
       examenului de bacalaureat
       + 25% * nota la proba E d) din cadrul examenului de bacalaureat,
       proba la alegere
       În cazul în care candidatul nu a susţinut la bacalaureat niciuna dintre
       probele de matematică sau informatică, media generală de admitere
       va fi dată de formula:
       max{0.50 * media_generală_bacalaureat + 0.25 * nota de la
       bacalaureat la proba la alegere; 5}.
     2. Eseu motivațional – admis/respins (șablon care se depune la
       înscriere)

       Criterii de departajare:
     1. Media la examenul de bacalaureat.
     2. Nota la proba scrisă la Limba și literatura română (Ea) în cadrul
       examenului de bacalaureat.
     3. Nota la a doua probă scrisă, proba la Matematică sau Istorie ȋn funcție
       de filieră (Ec)/nota obţinută la proba vocaţională pe ramuri de sport,
       probă la alegere.
     4. Media multianuală.


                     4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10