Page 7 - Prezentare Matematică-Informatică
P. 7

6


     Taxa de înscriere la concursul de admitere licență este de 100 de lei şi se
     achită odată cu înscrierea la concursul de admitere.
     Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere următorii candidaţi:
       - potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt
                                    Page | 6
        scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în
       - învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în
        cămine;
       - bursieri ai statului român;
       - orfani de ambii părinţi;
       - copiii eroilor și martirilor Revoluţiei din decembrie 1989;
       - copiii salariaţilor şi salariaţii Universităţii din Piteşti;
       - copiii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
       - copiii cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

     Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere se face
     numai pe baza actelor originale de înscriere la concursul de admitere şi a
     actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că aparţin categoriilor
     enumerate anterior.
     Scutirea de plata taxei de înscriere în concurs se face o singură dată
     încadrul Universităţii din Piteşti.

     Taxa de înmatriculare este de 100 de lei.
     La înmatriculare de achită 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă
     domeniului de studii în care a fost admis.

     În anul universitar 2019-2020, taxa de școlarizare la programele de studii
     de licență și master de la Departamentul Matematică-Informatică este de
     3500 de lei/an, la programul de conversie profesională în Matematică sau
     Informatică taxa este de 1750 de lei/semestru.
                     6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12