Page 7 - Prezentare Matematică-Informatică
P. 7

6


     Taxa de înscriere la concursul de admitere licență este de 100 lei şi se
     achită odată cu înscrierea la concursul de admitere.
     Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere următorii candidaţi:
      - potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt
        scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în
      - învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în
        cămine;
      - bursieri ai statului român;
      - orfani de ambii părinţi;
      - copiii eroilor și martirilor Revoluţiei din decembrie 1989;
      - copiii salariaţilor şi salariaţii Universităţii din Piteşti;
      - copiii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
      - copiii cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

     Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere se face
     numai pe baza actelor originale de înscriere la concursul de admitere şi a
     actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că aparţin
     categoriilor enumerate anterior.
     Scutirea de plata taxei de înscriere în concurs se face o singură dată
     încadrul Universităţii din Piteşti.

     Taxa de înmatriculare este de 100 lei.
     La înmatriculare de achită 50% din valoarea taxei de şcolarizare
     aferentă domeniului de studii în care a fost admis, stabilită de Senatul
     Universităţii din Pitești pentru anul universitar 2018-2019.

     În anul universitar 2018-2019, taxa de școlarizarela programele de studii
     de licență și master de la Departamentul Matematică-Informatică este
     de 3200 lei/an, la programul de conversie profesională în Matematică
     taxa este de 1300 lei/semestru, iar la programul de conversie
     profesională în Informatică taxa este de 1400 lei/semestru.

                     6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12