Didactica Specialității

Modele pentru Proiect de Lecție
Predare_Învăţare_Evaluare - note de curs
Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului şi a rezultatelor şcolare şi valorizarea activităţii elevului - note de curs