Metode numerice în ingineria electrică

Metode Numerice, vol. I
Metode Numerice, vol. II
Regula lui Cramer - rezolvarea sistemelor
Lema substituţiei - rezolvarea sistemelor
Determinantul de ordin 4 - Regulă de calcul
Metoda Krylov - aplicaţie Excel
Metoda Leverrier - aplicaţie Excel