Reţele de Calculatoare

Servicii de reţea - note de curs
Protocoale moderne specifice comunicării informaţiilor în format digital între sisteme mobile