Activităţi didactice

Studii universitare de LICENŢĂ

Domeniul de studii universitare: MATEMATICĂ

Matematică

Anul 2

Didactica Specialităţii

Anul 3

Cercetări Operaţionale

Istoria Matematicii

Domeniul de studii universitare: INFORMATICĂ

Informatică

Anul 2

Didactica Specialităţii

Anul 3

Reţele de Calculatoare

Domeniul de studii universitare: INGINERIE ENERGETICĂ

Energetică şi tehnologii nucleare

Anul 2

Metode numerice în ingineria electrică